Leef vanuit de toekomst

Word niet de prooi van je onderbewuste, dat je altijd probeert te dwingen om een voorspelbare toekomst te omhelzen, maar leer je eigen projectietalent te beheersen.
Leef het hoogste ideaal nu. Zie een toekomst gebaseerd op het geloof dat het heelal voor je zorgt, dat je naar een hoger bewustzijn toewerkt, dat liefde, waarheid en zelfaanvaarding nu al van jou zijn. Je hoeft die toestanden niet bereikt te hebben om ze nu al te leven. Door ze nu te leven zul je ze bereiken.

– Deepak Chopra

Nadja Benschop
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Powered by WishList Member - Membership Software