• Home

De derde kracht beschreven door Albert Einstein

In 1938 schreef Albert Einstein een aantal brieven aan zijn dochter Lieserl. Hij vroeg haar deze brieven geheim te houden totdat de wereld klaar zou zijn voor zijn diepgaande boodschap.
De woorden in deze brief zijn vele jaren geheim gehouden door de dochter van Albert Einstein. De tijd is nu….
De drijvende kracht (de derde kracht), waar Napoleon Hill over sprak, wordt door Albert heel specifiek benoemd. Een heel krachtige boodschap…

Nadja Benschop
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Powered by WishList Member - Membership Software