Tijd is overvloed

Hoe ongelofelijk mooi is het als je in je leven een moment mag meemaken waarop je begrijpt dat vorige beslissingen de juiste zijn geweest!!!

Bekijk hier om te zien hoe een helikopter mij herinnerde aan iets heel wezenlijks!

Nadja Benschop
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Powered by WishList Member - Membership Software