• Home

Think & Grow Rich – Hoofdstuk 2 Verlangen

Hier vindt je de samenvatting van het tweede hoofdstuk van het boek Think & Grow Rich van Napoleon Hill.
Ik hoop dat de eerste twee samenvattingen je goed hebben gedaan. Met dit tweede hoofdstuk doet Napoleon uit de doeken hoe een brandend verlangen een zeer belangrijke factor is die je drijft tot succes of wat het ook is dat je zo graag wilt creeren. In het boek staat een indringend voorbeeld van zijn zoon die doof is geboren en dat door het brandend verlangen van zijn vader de jongen uiteindelijk toch heeft kunnen horen en hier ook heel rijk mee geworden is!

pdfdownload

Ik wens jou veel leesplezier. Doe er je voordeel mee en laat eens weten op deze blog wat je ervan vindt!

Nadja Benschop
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Powered by WishList Member - Membership Software