• Home

Overvloed is een kwestie van mindset

De titel van het filmpje zegt het al. Overvloed is een kwestie van mindset. Als je niet ziet dat je overvloedig bent, dan zul je eeuwig arm blijven. Rijkdom wordt namelijk niet bepaald door wat je hebt, maar door hoe je ervaart wat je hebt.

Kijk hier maar eens hoe mijn mindset in een ogenblik veranderde toen ik iets begreep over een situatie waar ik in zit. Leer hoe je in een ogenblik je mindset wijzigt!

Nadja Benschop
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Powered by WishList Member - Membership Software