De wereld ligt in jouw handen

Laat deze dagen gevuld zijn met overvloed, liefde en gezelligheid, maar vooral dat al je voorkeuren en wensen uitkomen dit jaar, komend jaar  en alle opvolgende jaren!

Onthou bij het maken van je wensen:

de wereld is hoe jij het scheppen wilt, jij bent een oneindig krachtige schepper….

de wereld ligt letterlijk in jouw handen (of in je fantasie misschien 😉 )

kerstgroet wereld

Nadja Benschop
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Powered by WishList Member - Membership Software